Zahvaljujući ljubaznosti još jedinog meni poznatog apatinskog plemića Johana Fernbaha od Apatina koji živi u Americi, došli smo do zanimljivih portreta njegove linije ove znamenite vojvodjanske porodice. Portreti su nastali na osnovu starijih fotografija i za sada nam nije poznato koji slikar ih je radio. Verovatno su nastali 20 tih godina 20 veka, kada su neki od likova već bili pokojni. Naj stariji portret koji vidimo ovde je portret Antona Fernbaha (6.3.1808 - 4.10. 1882) imućnog zemljoposednika i trgovca žitom iz Apatina. Tu je i portret njegove supruge Benzinger Suzane (14.10.1811 - 12.06.1882). Anton Fernbah je graditelj kapele posvećene Sv. Antunu na Donjem groblju u Apatinu u kojoj se nalazi kripta sa posmrtnim ostacima cele porodice Fernbah. Zatim je tu portret Fernbah Valentina starijeg (4.3.1832 - 22.2.1897). On je već vlasnik velikog poseda u Sonćanskom ataru gde je izgradio i svoj dvorac koji i danas postoji. Ovo imanje je nasledio posle njegov sin Fernbah Valentin mladji. Fernbah Valentin je sa svojim bratom Peterom dobio plemstvo i pravo na predikt od Apatina. Njegovu titulu su dalje nasleđivali svi sinovi i njihovi muški potomci. Sledeći portret je Fernbah Johan - Janoš (17.03.1875 -15.09.1949) koji je nasledio imanje na prostoru današnje Donje Roglatice. On je tamo izgradio dvorac u kom je živeo sa svojom suprugom Lelbah Marijom (2.4.1885 + 16.04.1929) i decom Johanom (1910-), Marijom (1912-1981), Wilhelmom (1914-1935) i Mihaelom (1923-). Fernbah Johan je bio upamćen po veoma hrabrom činu kada je za vreme Drugog svetskog rata,  spasao srpske gradjane iz tog sela koje su madjarski vojnici hteli da proteraju. Stanovnici ovog sela su mu odali počast spomen pločom koju su postavili u selu. Njegovo imanje je nakon Drugog svetskog rata nacionalizovano a dvorac je srušen. Njegov unuk koji je ugledni lekar u Americi je sada glava ove velike plemićke porodice koja je ostavila ogroman trag u istoriji Bačke. Njegovi potomci i danas žive u Americi.

           Benzinger Suzana 14.10.1811 - 12.06.1882

  Anton Fernbah (6.3.1808 - 4.10. 1882)


 Fernbah Valentin stariji (4.3.1832 - 22.2.1897)

 Fernbah Johan - Janoš (17.03.1875 -15.09.1949)

 Lelbah Marija (2.4.1885 -16.04.1929)

  Fernbah Marija (1912-1981)

 Fernbah John od Apatina (1943) u poseti Apatinu.


Dvorac u Donjoj Roglatici

Nadgrobnik Fernbah Wilhelma  (1914-1935) u kripti u Apatinu


Nadgrobnik Fernbah Marije rodjene Lelbah (1885-1929) 

Porodična kripta ispod kapele Sv. Antuna u Apatinu.


Fernbah kapela posvećena Sv. Antunu


John Fernbah u porodičnoj kripti u Apatinu 2019. godine.
John Fernbah ispred spomenika svom dedi u Gornjoj Roglatici